Siirry sisältöön Siirry navigointiin

Osta Ohjauksen suodatin

34 Tulokset
*OVH: Ohjevähittäismyyntihinta

Venttiili ohjaa virtausta

Venttiilit ovat järjestelmän laitteita, joilla tehtävänä on säätää tai ohjata nesteiden tai kaasujen virtausta halutulla tavalla ja toivottuun suuntaan. Venttiileitä käytetään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentteina ja polttomoottorin osina. Polttomoottorissa on venttiilikoneisto ohjaamassa sen venttiilien toimintaa. Venttiileillä on tärkeä rooli toimivan järjestelmän kokonaisuudessa. Venttiileillä voidaan ohjata nesteen tai kaasun painetta, jota hyödyntäen tehdään järjestelmässä haluttu toiminto esimerkiksi hydrauliikkasylinterin liike.

Erilaisia venttiileitä

Venttiilityyppejä on kehitetty erilaisiin tarpeisiin. Venttiilityypistä riippuen, venttiilillä voidaan mm. ohjata virtausta, pysäyttää virtaus, estää virtaus toiseen suuntaan tai alentaa painetta. Seuraavaksi esitellään yleisimpien venttiileiden toimintaperiaate, jotka ovat myös yleisiä ajoneuvoissa. Takaiskuventtiili tehtävänä on estää väliaineen virtaus tiettyyn virtaussuuntaan. Takaiskuventtiilillä voidaan suojata vaikka pumppua paineiskuilta. Takaiskuventtiilin rakenne on varsin yksinkertainen. Venttiilin rungon sisällä on jousikuormitteinen sulkuelin, joka aukeaa väliaineen virtauksesta. Toisaalta jousi pitää sisäänmenokanavan suljettuna paineiskutilanteissa ja estää virtauksen tulopuolelle. Palloventtiili on sulku- tai linjanohjausventtiili, joka soveltuu neste- ja kaasuputkistoihin. 2-tie palloventtiilit toimivat sulkuventtiileinä. 2-tie palloventtiilin toimintaperiaate perustuu pallomaiseen karaan, johon on porattu läpireikä. Kiinni asennossa virtaus ei pääse venttiilin lävitse, kun taas auki asennossa, virtaus pääsee venttiilin lävitse. Olemassa on myös 3-tie palloventtiileitä, joissa virtausta voidaan ohjata kolmen yhteen välillä. Palloventtiilit ovat manuaalisesti tai sähköisesti ohjattavia. Paineensäätöventtiiliä voidaan käyttää paineen pitämistä tasaisena, väliaineen painepiikkien välttämiseksi tai estämään pumpattavan aineen imaisu pumpun läpi. Magneettiventtiili on magneettikäyttöinen venttiili, joka soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Puristusjousi sulkee virrattoman venttiilin. Kun virta kytketään, sydänkappaletta vedetään jousta vasten ja venttiili aukeaa. Magneettiventtiili on tarkoitettu etenkin neutraalien aineiden sulkemiseen, täyttöön ja ilmaukseen erilaisissa käyttökohteissa. Termostaatti on laite, joka pyrkii pitämään jonkin järjestelmän lämpötilan halutulla tasolla ohjaamalla energian kulkua järjestelmään tai järjestelmästä pois. Termostaatti siis käynnistää ja sammuttaa lämmitys- tai jäähdytyslaitteita tarpeen mukaan.

Venttiilit autoteollisuudessa

Venttiileitä käytetään ajoneuvoissa monissa järjestelmissä. Imu- ja pakoventtiileitä käytetään moottorin imuilman ja pakokaasujen sisä- ja ulosviemisestä sylinteristä. Termostaattia käytetään moottorin jäähdytysjärjestelmässä. Kun moottori on saavuttanut normaalin käyttölämpötilan ja jäähdytysneste on saavuttanut riittävän korkean lämpötilan, aukeaa termostaatti, jolloin jäähdytysneste alkaa virtamaan järjestelmässä ja neste pääsee jäähdyttimelle. Magneettiventtiileitä käytetään varsinkin jarrujärjestelmissä. Magneettiventtiiliä käytetään varsinkin raskaankaluston paineilmajarruissa. Kun jarrupoljinta painetaan, päästää magneettiventtiili paineilmavirtauksen jarruille. Takaiskuventtiileitä käytetään lähes kaikissa järjestelmissä, joissa virtaa nestettä tai kaasua. Tyypillinen sovellutus takaiskuventtiilin käyttötarkoituksessa on polttoainejärjestelmässä polttoaineen virtauksen varmistaminen vain haluttuun suuntaan. Venttiili ovat tärkeitä komponentteja, joilla ohjataan ja säädetään nesteiden ja kaasujen virtausta järjestelmissä. Ilman venttiileitä ei pystytä rakentamaan toimivia järjestelmiä. Venttiilien tärkeyttä ei voi olla siis korostamatta. Viallinen venttiili aiheuttaa järjestelmässä toimintahäiriöitä. Hyvin huollettuna venttiilit ovat varsin huoltovapaita, mutta ajan kuluessa nekin voivat vikaantua. Tyypillisiä venttiileihin liittyviä vikoja on venttiilin jumiutuminen epäpuhtauksien tai korroosion takia, ohjaussignaalin katkeaminen tai venttiilin vuotaminen kuluneiden tiivistepintojen vuoksi. Tilaa varaosat autoosi nyt edullisesti osoitteesta Auton-varaosat24.fi.