Siirry sisältöön Siirry navigointiin
Autoni
Tarkennukset

Osta Hälytysjärjestelmä

2 Tulokset
*OVH: Ohjevähittäismyyntihinta

Hälytysjärjestelmät kaikkiin autoihin

Hälytysjärjestelmä on autoissa käytettävä sähköinen järjestelmä, jonka avulla pyritään estämään auton ja sen sisällä olevien tavaroiden varastamista. Hälytysjärjestelmät toimivat siten, että kun tietyt tunnusmerkit hälytyksen antamiselle täyttyvät, annetaan silloin hälytys käyttäen yleensä kovaa ääntä. Äänen lähteenä voi olla kovaääninen sireeni, klaxon, auton oma äänitorvi tai näiden yhdistelmä. Usein järjestelmällä on myös muita ominaisuuksia. Hälytys voi esimerkiksi vilkuttaa auton ajovaloja, lähettää auton omistajalle viestin, ja katkaista tärkeitä virtapiirejä autosta, jonka avulla auton käynnistämistä voidaan estää. Hälytysjärjestelmää ei pidä sekoittaa ajonestojärjestelmään, vaikka molempien näiden tarkoitus onkin hyvin samanlainen, eli estää auton varastaminen. Ajonestojärjestelmä ei yleensä anna minkäänlaista äänellistä tai näkyvää merkkiä sen toiminnasta. Hälytysjärjestelmät voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, jotka ovat autojen alkuperäisvarusteet sekä jälkiasennettavat järjestelmät. Alkuperäisvarusteilla tarkoitetaan kaikkia hälytysjärjestelmiä, jotka tulivat auton mukana tehtaalla. Jälkiasennettavat järjestelmät ovat nimensä mukaisesti asennettu vasta myöhemmin auton ostamisen jälkeen. Järjestelmien ominaisuudet vaihtelevat merkittävästi. Yksi yleinen lisäosa järjestelmissä on kauko-ohjain. Sen avulla ajoneuvon omistaja pystyy kytkemään hälytysjärjestelmän pois ja päälle.

Eri hälytysjärjestelmien ominaisuudet

Jos hälytysjärjestelmä on asennettu jo tehtaalla, toimii se silloin mitä todennäköisemmin auton kauko-ohjattavan avaimen avulla. Samoin myös jälkiasennettavissa järjestelmissä hälytys aktivoidaan kaukosäätimestä samaan aikaan, kun auton ovet suljetaan. Erilliset tapahtumat, jotka käynnistävät auton hälytyksen, vaihtelevat suuresti, riippuen auton merkistä ja mallista tai jälkiasennetun hälytysjärjestelmän mallista. Perinteisesti auton mukana tulleissa hälytysjärjestelmissä sensoreita käytetään monitoroimaan auton ovia ja takaluukkua. Osa valmistajista käyttää neulakytkimiä tämän toteuttamiseen, toisissa taas käytetään elohopeakytkimiä. Toiset autovalmistajat taas käyttävät saranoihin integroituja mikrokytkimiä näiden avulla pystytään tunnistamaan autoon luvaton sisäänpääsy tai sen yritys. Kaikkein yksinkertaisimmat jälkiasennettavat hälytysjärjestelmät käyttävät kahta sensoria, jotka ovat tärinäsensori sekä akun jännitettä mittaava sensori. Näissä hälytys aktivoituu, kun auto tärisee tai jos jännite auton akussa laskee. Järjestelmä siis olettaa, että jännityksen lasku johtuu joko oven avaamisesta tai auton käynnistämisestä. Tällaiset hälytysjärjestelmät ovat kuitenkin alttiita väärille hälytyksille. Korkealaatuiset jälkiasennettavat hälytysjärjestelmät sisältävät vielä edistyneempiä ominaisuuksia, ja ne kiinnitetään erikseen auton eri sähköjärjestelmiin. Tyypillisesti ne kiinnitetään sekä auton akkuun, että myös erillisesti ovien ja takaluukun virtapiiriin. Ne kiinnittyvät yleensä myös käynnistysjärjestelmään, jonka avulla pystytään havaitsemaan auton luvaton käynnistys.

Hälytysjärjestelmien tehokkuus

Hälytysjärjestelmä on hyvä olla olemassa kaikissa autoissa. Hälytysjärjestelmän tehosta on vaihtelevia tutkimustuloksia. Vaikka hälytysjärjestelmiä on ollut olemassa lähes koko auton historian ajan, yleistyi niiden asentaminen vasta 1980- ja 1990-lukujen aikana. Kun hälytyslaitteiden määrä kasvoi, kasvoi myös väärien hälytysten määrä. Tämä onkin yksi hälytysjärjestelmien suurista ongelmista. Kun ihmiset kuulevat usein autojen hälytysjärjestelmien vääriä hälytyksiä, laskee se merkittävästi hälytysäänen merkitysarvoa. Tästä syystä autovalmistajat ovat siirtyneet ääntä päästävistä hälytysjärjestelmistä hiljaisiin ajonestolaitteisiin. Ne ovatkin tehokkaampia autovarkaiden pysäyttämiseksi.